Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο BestPrices Cyprus.

Το BestPrices Cyprus είναι ένα διαδικτυακό  ευρετήριο το οποίο  παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης και ανάρτησης  προσφορών και υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του αλλά δεν μεσολαβεί ούτε συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενδέχεται να ακολουθήσει.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους πιο κάτω Όρους Χρήσης διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.bestpricescyprus.com  συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Παρεχόμενες Πληροφορίες και Υπηρεσίες

Το BestPrices Cyprus παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης προσφορών και υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Η προσθήκη της προσφοράς γίνεται από τον ίδιο το χρήστη /επιχείρηση συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Με την καταχώρηση της προσφοράς, στην ιστοσελίδα μας διατηρείτε την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραχωρείτε στο BestPrices Cyprus  την άδεια χρήσης,  δημοσίευσης, δημόσιας προβολής, διανομής, φιλοξενίας, και αποθήκευσης του εν λόγω περιεχομένου. Βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται στην ιστοσελίδα μας.

Όλα τα εμπορικά σήματα ή εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.  Η χρήση της ιστοσελίδα μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά το περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης, για  επωνυμίες εταιρειών,  λογότυπα, ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών, φωτογραφίες, γραφικά,  που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Στην ιστοσελίδα  μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στο BestPrices Cyprus. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας  μας και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να καταργήσουμε ή να αρνηθούμε να αναρτήσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι παραβαίνει, τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας  μας. Ως εκ τούτου, οι προσφορές που είναι κατά παράβαση των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας  μας υπόκεινται στο να απομακρύνονται αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το BestPrices Cyprus καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση το BestPrices Cyprus   δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των προσφορών, όπως επίσης δεν ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Το BestPrices Cyprus δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της  ιστοσελίδας του, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του αγοραστή είναι η Επιχείρηση.  Το BestPrices Cyprus δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις  προδιαγραφές, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα.

Το Bestprices Cyprus δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής και/ή ποινικής φύσεως από επισκέπτες της ιστοσελίδας από τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και/ή χρήση της και/ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν και/ή μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση προς πώληση, αγορά, ή παρακίνηση για οποιαδήποτε άλλη επενδυτική απόφαση εκ μέρους του BestPrices Cyprus.

Ο επισκέπτης / χρήστης που ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο μιας προσφοράς έχει την αποκλειστική ευθύνη να εξακριβώσει αν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. Η χρήση κάθε πληροφορίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Μέσω συνδέσμων της ιστοσελίδας μας, σας παρέχετε η δυνατότητα να μεταβαίνετε σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων  τρίτων μερών. Σε καμιά περίπτωση το BestPrices Cyprus δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης και/ή χρήστης επιλέγει την πρόσβαση του σε αυτές με δική του ευθύνη. Το BestPrices Cyprus δεν υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, και την εγκυρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων. Το BestPrices Cyprus σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Το BestPrices Cyprus δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το BestPrices Cyprus ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Όροι

Οι παρόντες  Όροι Χρήσης  μπορεί οιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξουν από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας  μονομερώς  χωρίς οποιαδήποτε ειδική προειδοποίηση. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ανάρτησή τους.  Οι παρόντες Όροι Χρήσης  είναι δημόσιο έγγραφο και βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://bestpricescyprus.com/terms

Το Bestpricescyprus  συστήνει στους επισκέπτες / χρήστες να ελέγχουν τακτικά τους Όρους Χρήσης  για ενδεχόμενες αλλαγές ή προσθήκες.  Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης.  Αν ο χρήστης /επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.